Header image  
 
  La nena   - obra realitzada amb Pilar Tiers.
Metall soldat i ferralla.
Welt metal and scrap iron.
Unitat de   Medicina Tropical de Drassanes . Barcelona
20e. aniversari