Header image  
 
  Mòbil (auto definits)
85 x   60 cm.
Tècnica mixta sobre tela.
Mixed tecnic on canvas.