Header image  
 
  Munt de llaunes
265 x 65 x 40 cm.
Estructura de barres de ferro, ferralla, llaunes i   pintura acrílica.
Welded metal scrap iron, bars, cans   and acrylic painting.
Obra   realitzada amb Pilar Tiers.