Header image  
 
  Coffe Morning (auto-definits)
85 x   60 cm.
Tècnica mixta sobre tela.
Mixed tecnic on canvas.