Header image  
 
  Monton de Pasta de pasta
100 x 50 cm.
Pasta de paper i tela metàl·lica.
Paste of paper, metalic grid and glue.
2005 2on Premi Bienal d'art ENCE. Huelva.
Expo 2006 Casa Colˇn, Huelva.