Header image  
 
  Lunes, 7:15 la liga
Mixta sobre teles.
Mixed tecnic on canvas.
Accéssit Raimond Weil, 2do certamen diario Marca.